โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว

โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวหมายถึงภาวะที่เม็ดเลือดขาวกลายเป็นมะเร็งมีการสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวอย่างมากมาย

ภาพ..มะเร็งเม็ดเลือดขาว


เนื้อหาสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้         สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา)
ช่วงชั้นที่ 4  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง    การป้องกันโรค
เซลล์เม็ดเลือดที่เจริญเติบโตนอกเหนือการควบคุมของร่างกาย เรียกมะเร็งเม็ดเลือด เนื้อหาสาระโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว จน ร่างกายของเราไม่สามารถควบคุมมันได้ เซลล์มะเร็งเหล่านี้จะไปอยู่ตามอวัยวะต่างๆทำให้ร่างกายขาดสารอาหาร และมีภูมิคุ้มกันต่ำ เนื่องเซลล์มะเร็งเหล่านี้ไม่สามารถทำงานได้เหมือนเซลล์ทั่วไป

ส่วนประกอบของเลือด

ร่างกาย สร้างเซลล์เม็ดเลือดจากไขกระดูก bone marrow โดยเซลล์ตัวอ่อนเรียก blast เลือดประกอบด้วยส่วนที่เป็นน้ำเรียก plasma ส่วนเซลล์ที่พบมี 3 ชนิด

* เม็ดเลือดขาว leukocyte หรือ white blood cell ทำหน้าทีต่อสู้กับเชื้อโรค
* เม็ดเลือดเลือดแดง erythrocyte หรือ red blood cell ทำหน้าที่นำ oxygen ไปล่างกาย และนำ carbodioxide ไปฟอกที่ปอด
* เกร็ดเลือด platelet หรือ thrombocyte ทำหน้าที่หยุดเลือด

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือด

* การได้รับรังสีเป็นจำนวนมาก เช่นระเบิดปรมณู
* การได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเครื่องใช้ไฟฟ้า แต่ยังต้องรอการศึกษายืนยัน
* ทางพันธุกรรม เช่น เด็ก Down’ syndrome
* ผู้ที่ทำงานสัมผัสสารเคมีเช่น benzene

รูปแสดงเซลล์เม็ดเลือดขาวที่เป็นมะเร็งพบว่าเป็นเซลล์ตัวอ่อน

ชนิดของมะเร็งเม็ดเลือด อ่านเพิ่มเติม

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!